Oljesaneringsmedel – 3 x 5 liter

2.218,00 kr exkl. moms/frakt

Binder in oljor, bränsle och organiskt lösningsmedel i vatten och tar därmed bort explosionsrisken vid brandfarligt spill.

Beskrivning

Emulgeringsmedel för sanering av petroleumprodukter i byggnadsmaterial.
Binder in oljor, bränsle och organiskt lösningsmedel i vatten och tar därmed bort explosionsrisken vid brandfarligt spill.

Förpackning: 3 x 5 liter

Beskrivning
Oljesaneringsmedel minskar vattens ytspänning och är dessutom löslig i oljor, bensin och organiska lösningsmedel, vilket medför att de vid kontakt med en vattenlösning av Oljesaneringsmedel lätt genom mekanisk påverkan slås sönder i mikroskopiska droppar som inkapslas i vatten (en olja-i-vatten emulsion bildas). Denna emulsion eliminerar brand och explosionsrisken hos rena bränslen/ lösningsmedlen. Oljesaneringsmedel lossar även effektivt oljeprodukter från alla typer av ytor (asfalt, grus, betong, jord, trä, etc.)och är ett idealisk för akutsanering efter spill.

Du gillar kanske också…