Bio-O oljesaneringspaket – 1 paket

4.648,00 kr exkl. moms/frakt

Ett färdig paket för biologisk sanering av oljespill. För områden bestående av lättbetong, mursten, betong eller liknande sugande keramisk material som förorenats med oljespill.

Beskrivning

Ett färdig paket för biologisk sanering av oljespill. För områden bestående av lättbetong, mursten, betong eller liknande sugande keramisk material som förorenats med oljespill.

Förpackning: oljesaneringspaket

Beskrivning

Steg 1 – Mekanisk rengöring
• All synlig olja sugs upp med pump.
• Golvet tvättas med Alron oljesaneringsmedel, 3% lösning.

Steg 2 – Alron Oljesaneringspaket
Mikrobiologisk oljenedbrytning och luktkontroll.

Detta paket innehåller:
• EN BURK BIO-O KONCENTRAT
• TVÅ BURKAR NUTRISTIM KONCENTRAT
• FYRA BURKAR OXYSTIM NR. 1
• FYRA BURKAR OXYSTIM NR. 2
• EN BURK OLJESANERINGSMEDEL
• 3 LITER BIO-T

Med detta paket kan följande brukslösningar tillblandas:
• 25 LITER BRUKSFÄRDIG BIO-O LÖSNING
• 100 LITER OXISTIM
• 25 LITER NUTRISTIM

 

Du gillar kanske också…